Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng tăng trên 6.038 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022
Từ đầu năm đến nay, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, linh hoạt của Chính phủ, Bộ Tư pháp, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống thi hành án dân sự, đến nay kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt chỉ tiêu được Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp giao, kết quả thi hành xong về việc, về tiền đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, về việc đã thi hành xong 574.819 việc, đạt 83,25%, cao hơn 0,75% so với chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, kết quả thi hành xong về tiền đã đạt trên 89.412 tỷ đồng, đạt 46,78%, cao hơn 1,28% so với chỉ tiêu được giao; tăng trên 14.376 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng tăng trên 6.038 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022).

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra báo cáo về công tác thi hành án dân sự tại Phiên họp toàn thể ngày 06/9/2023

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả thi hành án trong tín dụng ngân hàng, thu hồi tài sản đến nay vẫn còn chưa đạt như mong muốn; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới và năm 2024, Lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng. 

Các cơ quan thi hành án dân sự tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra công vụ, nội bộ, kịp thời chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị thực hiện không hiệu quả công tác này; tập trung kiểm tra, giám sát đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ; thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng. Kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp, hành vi lợi dụng, lạm dụng quyền lực để tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án.

Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự; tổ chức rà soát, chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và việc sắp xếp của Tòa án nhân dân cấp huyện theo đề án của Tòa án nhân dân tối cao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

                                                                             Lê Sơn
Nguồn noichinh.vn
DT-st

 

VĂN BẢN