Tăng cường công tác phối hợp, chấn chỉnh, xử lý sai phạm, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), “phải chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong chính các lực lượng chống tham nhũng”, cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng PCTN, TC đã chỉ đạo xử lý kiên quyết, nghiêm hơn tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách.

Responsive image

Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong năm 2021, các cơ quan chức năng trong Công an, Quân đội đã chủ động phát hiện sai phạm, xử lý kỷ luật 98 cán bộ, chiến sĩ do tham nhũng, tiêu cực hoặc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân tối cao khởi tố, điều tra 26 vụ án/32 bị can về tội tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Ngành Thanh tra, Kiểm toán cũng có nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự do tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống (2 Chánh thanh tra cấp tỉnh bị kỷ luật (Hà Nội, Lào Cai); 1 cán bộ Thanh tra Chính phủ bị xử lý hình sự; 4 bị cáo nguyên cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng bị Toà án tuyên phạt tù; Kiểm toán nhà nước xử lý kỷ luật 8 đảng viên…). 

Đặc biệt là, từ chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, xem xét lại việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam, đến nay đã xử lý trách nhiệm đối với 10 tổ chức đảng, 24 cá nhân; đã điều tra, xử lý nghiêm hành vi "chạy án" của một số cán bộ trong lực lượng chống tham nhũng (khởi tố 2 cán bộ C03 Bộ Công an); đã chỉ đạo kiên quyết, điều tra, xử lý nghiêm việc để Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn ra nước ngoài (Nguyễn Duy Linh bị tuyên 14 năm tù về tội nhận hối lộ). Đây là kết quả rất quan trọng, thể hiện rõ quan điểm xử lý nghiêm tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan chức năng chống tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan bảo vệ pháp luật "phải chống tham nhũng ngay trong chính các lực lượng chống tham nhũng".

                                                                                 Kim Anh
Nguồn: noichinh.vn
DT-st

 

VĂN BẢN