Sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 19/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị.

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image

Các Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang tham dự Hội nghị tại trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Sau 1 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh bước đầu đạt những kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả hơn trước.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều việc làm sai, phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện nghiêm những quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng nguyên tắc: “Tích cực, khẩn trương; rõ đến đâu xử lý đến đó; không có vùng cấm; đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử; xử lý nghiêm minh nhưng phải nhân văn; có quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể khi xem xét xử lý sai phạm…”.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn. Thường xuyên rà soát để đưa vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm…./.

Mỹ Linh 

VĂN BẢN