Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp An Giang ký kết phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 21/11, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm thông qua nội dung quy chế phối hợp

 

Đại biểu dự Lễ ký kết

 

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang ký kết quy chế phối hợp 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang Lưu Vĩnh Nguyên và Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Trần Thanh Nhã chỉ trì Lễ ký kết. 

Theo đó, 2 đơn vị ký kết phối hợp thực hiện 5 nội dung chính: Tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề ra chủ trương, biện pháp và các quy định về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có liên quan. Phối hợp ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc của Đảng ủy Khối liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực của tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng ủy Khối quản lý. Trao đổi, cung cấp thông tin về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan trách nhiệm của hai cơ quan. Trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác thẩm định cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và nhân sự theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền./.

Hạnh Châu

VĂN BẢN