Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 07/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương và Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Tại điểm cầu An Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Với tinh thần chủ động, tích cực, quyết tâm chính trị cao, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Số lượng các cuộc kiểm tra tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 24.759 tổ chức đảng và 106.621 đảng viên, trong đó có 22.783 cấp ủy viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.017 tổ chức đảng, 3.588 đảng viên; trong đó, UBKT Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 19 tổ chức đảng và 08 đảng viên (tăng 26,7% số tổ chức đảng, 14,3% số đảng viên so với cùng kỳ năm 2021), đồng thời chỉ đạo cấp ủy và UBKT cấp ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; phòng chống buôn lậu; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương... UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 11.605 tổ chức đảng; kiểm tra 1.847 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng và 6.519 đảng viên, có 1.371 cấp uỷ viên (chiếm 21,0%). UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 2.064 đảng viên, có 771 cấp uỷ viên (chiếm 37,4%). 

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 12.421 tổ chức đảng và 74.698 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 9.873 tổ chức đảng và 13.187 đảng viên. Qua giám sát, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 tổ chức đảng và 67 đảng viên.

UBKT các cấp giải quyết tố cáo đối với 53 tổ chức đảng và 458 đảng viên. Cấp ủy các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 35 đảng viên; UBKT các địa phương, đơn vị giải quyết khiếu nại kỷ luật của 38 đảng viên.

Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới thiết thực, tạo được sự đồng tình, ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Bên cạnh những thành tích và kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những tồn tại, hạn chế là: Một số cấp ủy, UBKT chưa thật sự coi trọng, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số nơi chậm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Có nơi lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Một số UBKT tỉnh ủy chưa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra còn chưa triệt để. Việc chấp hành quy định về chế độ báo cáo của một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm.

Hội nghị còn được nghe đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương quán triệt Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; những điểm mới trong quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Có 08 ý kiến phát biểu của các đồng chí là Thường trực và lãnh đạo UBKT các tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan, ban, ngành Trung ương tham gia thảo luận; tập trung làm rõ kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của địa phương, đơn vị và kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc ban hành các quy định, hướng dẫn trong công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ và hoạt động phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát… 

Responsive image
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 6 tháng đầu năm 2022 của cấp ủy và UBKT các cấp, hoàn thành rất tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt. UBKT các cấp đã nỗ lực, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của UBKT cấp trên. 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: (1) Nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là các quy định, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành. (2) Tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi. (3) Cấp uỷ, UBKT các cấp cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận. (4) Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn vị trí công tác để xảy ra tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (5) Kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu cho cấp ủy thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư… ./.

Nguyễn Lam

VĂN BẢN