Trên 4.500 cán bộ, đảng viên được triển khai nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 6/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh; Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Nguyễn Thị Phương Linh chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Responsive image

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh triển khai nội dung tác phẩm

Hội nghị được trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Đảng ủy Khối đến 80 điểm cầu trực tuyến từ 57 cơ sở, với hơn 4.500 cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung của tác phẩm, gồm: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Khối “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng và chỉnh đốn Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. /.

Thu Thảo

VĂN BẢN