Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2023 về chuyên đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 18/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2023, đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị; Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 25 điểm cầu cấp huyện, xã, có 1.602 đại biểu tham dự.

Đại biểu tham dự Hội nghị 

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên báo cáo chuyên đề

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thông tin những nội dung cơ bản và quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đồng chí đã phân tích, làm rõ ba vấn đề lớn đó là: Vì sao phải chống tham nhũng, tiêu cực và có cần phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thời gian qua, chúng ta đã phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như thế nào,  kết quả đạt được ra sao; Để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả, chúng ta cần phải tiếp tục làm gì, làm như thế nào. 

Qua đó, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên nhấn mạnh, để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả cần phải tiến hành đồng bộ “04 trụ cột”, không được tách rời, nặng mặt này, nhẹ mặt khác, đó là “không thể, không cần, không muốn, không dám”. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và phát hiện, xử lý, trong đó phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách và là đột phá. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tuy rất khó khăn, phức tạp, nhưng do tính chất hệ trọng của nó đối với sự tồn tại của Đảng, chế độ và cũng là mong muốn của Nhân dân, nên nắm vững và làm đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, không chủ quan, nóng vội, nhưng cũng không được lơ là, phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bài bản, cuộc chiến này nhất định thắng lợi!

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh báo cáo chuyên đề

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin chuyên đề “Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ, luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt các thời kỳ cách mạng. Liên hệ với chuyên đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên trình bày, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh nhấn mạnh, tham nhũng ở Việt Nam xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân nguồn cội, nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến tham nhũng là quá trình tha hóa của những người thực hiện hành vi này bắt đầu từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vì vậy, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ góp phần giảm thiểu, ngăn ngừa tệ nạn tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Trên cơ sở quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, căn cứ tình hình thực tế địa phương, trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh An Giang đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức trong thời gian tới là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đòi hỏi cần có sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, quyết liệt và kiên trì, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và của cả hệ thống chính trị; tinh thần tự giác, tích cực, nghiêm túc, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc và định hướng thông tin, tuyên truyền

Thông qua hai chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thông tin tại Hội nghị lần này, đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hy vọng sẽ góp phần cung cấp thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn giúp cho cán bộ, đảng viên củng cố thêm niềm tin nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Trên cơ sở những thông tin được báo cáo viên cung cấp, định hướng, các địa phương, đơn vị tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định sự quyết tâm của toàn Đảng, trong đó có Đảng bộ tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những kết quả đạt được và những nhiệm vụ giải pháp cần tập trung trong thời gian tới để xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức điều chỉnh hành vi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo hướng tích cực, đúng đắn, tạo sự quyết tâm chuyển biến mạnh mẽ rõ nét hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý trên cơ sở định hướng tuyên truyền hàng tuần, hàng tháng và những tháng cuối năm 2023 mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát các nội dung định hướng để tổ chức, triển khai thực hiện./.

Nguyễn Lam

VĂN BẢN