Ban Nội chính Trung ương giao ban trực tuyến công tác quý I năm 2023
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 31-3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I năm 2023 với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố và Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Phan Đình Trạc chủ trì Hội nghị.

Responsive image
 
Responsive image

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh An Giang

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image

Đại biểu tham gia tại điểm cầu tỉnh An Giang

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lê Văn Nưng; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quý I năm 2023 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi và khó khăn đan xen, các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và sự lãnh đạo của các Tỉnh ủy, Thành ủy; bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và chương trình công tác năm 2023 triển khai toàn diện các mặt công tác. 

Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư, các Tỉnh ủy, Thành ủy trên cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trên toàn quốc đã nhanh chóng ổn định,  kiện toàn tổ chức, bộ máy và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, đạt nhiều kết quả bước đầu tích cực, góp phần làm chuyển biến rõ nét công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. 

Với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác của các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trong quý I năm 2023; tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ khi thành lập đến nay; những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ; triển khai nhiệm vụ công tác quý II và trong thời gian tới.

Đặc biệt, tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách là tài liệu có giá trị lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn; hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương những kết quả toàn ngành nội chính và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng Ban Chỉ đạo đoàn kết, thống nhất cao; mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải thật sự công tâm, trong sạch, phối hợp công tác nhịp nhàng, đồng bộ, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023 đã đề ra... Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy, phát huy vai trò, chức năng, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

HT-TC

VĂN BẢN