Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 10/01, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị do Ban Nội chính Trung ương tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 điểm cầu trên cả nước

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên chủ trì Hội nghị tại điểm cầu An Giang 

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên chủ trì Hội nghị tại điểm cầu An Giang.

Năm 2023, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Nổi bật là công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Theo đánh giá của Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tuy mới được thành lập nhưng đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc, hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở…

Năm 2024, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh còn tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội..../.

Trung Hiếu – Trọng Tín