Châu Thành: Tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 28-10-2020, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới về phòng chống tham nhũng năm 2020, cho các đồng chí tổ báo cáo viên huyện, tuyên truyền viên pháp luật các xã thị trấn và chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp. Đến dự và là báo cáo viên hội nghị có ông Phan Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý- Hội Luật gia tỉnh An Giang.

Responsive image
 

Với thời gian trong 1 ngày, các đại biểu được báo cáo viên của tỉnh tập trung thông tin nội dung của luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng; phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong phòng chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Những nội dung được cập nhật bổ sung về phòng chống tham nhũng, sẽ tạo điều kiện cho các đại biểu tham dự vận dụng trong việc thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tại địa bàn, góp phực thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, doanh nghiệp của huyện./. 

Minh Thiện

VĂN BẢN