Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan nội chính
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 31/3, diễn ra Hội nghị trực tuyến sơ kết các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương

Responsive image

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh An Giang

Responsive image

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chủ trì Hội nghị.

Nhìn chung, từ khi có Quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối Nội chính đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực, khắc phục tình trạng “quyền anh, quyền tôi”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC). 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt là 4 cơ quan). Đồng chí nhấn mạnh, kết quả công tác phối hợp của 4 cơ quan đã tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo và cơ quan có thẩm quyền nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, PCTN,TC và CCTP. Tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Về phương hướng thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng nhắc lại phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “…các cơ quan nội chính phải nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước các chủ trương, giải pháp kịp thời; có chương trình hành động cụ thể, chặt chẽ, bài bản, khoa học…Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả…..Trong thực thi nhiệm vụ, phải gương mẫu, rất công tâm, khách quan, có dũng khí, có bản lĩnh, xuất phát từ động cơ trong sáng, tình cảm chân thành, đồng chí, anh em; đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết; khi có vấn đề còn có ý kiến khác nhau thì các cơ quan cùng ngồi lại bàn bạc, tìm tiếng nói chung, thống nhất để cùng triển khai thực hiện, tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “quyền anh, quyền tôi”, “cua cậy càng, cá cậy vây”; mọi vấn đề vướng mắc phải được bàn bạc, giải quyết triệt để, thấu đáo, hợp lý, hợp tình, có sức thuyết phục, trên tinh thần đồng chí, anh em, tuân thủ pháp luật và quy định của Đảng. Nếu qua trao đổi, họp bàn vẫn chưa thống nhất được, thì vận dụng cơ chế phối hợp, xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền trong xử lý các vụ án, vụ việc như chúng ta đã và đang làm rất có hiệu quả trong thời gian qua của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng thời hết sức lưu ý không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng, kích động, chia rẽ, đưa lên thành vấn đề phức tạp, rêu rao là chúng ta đấu đá, mâu thuẫn nội bộ”, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị 4 cơ quan nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư trong công tác phối hợp. 

Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và CCTP; chủ động phối hợp, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình nhận diện rõ những vấn đề phức tạp, nổi lên ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng như chỉ đạo triển khai thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, PCTN, TC và CCTP; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo kế hoạch và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nội chính, PCTN, TC và CCTP; kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt;…/.

Ngọc Hân - Trung Cang

 

VĂN BẢN