Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
(Cổng TTĐT tỉnh AG) - Sáng ngày 04/01/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Responsive image

Tại điểm cầu An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên chủ trì

Responsive image

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu An Giang

Năm 2022, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Nội chính Đảng đã nỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Toàn ngành đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo tiến độ, chất lượng; tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp.

Cùng với tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục chú trọng tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu thành lập và triển khai hoạt động của 63 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố, tạo sự đồng thuận từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, Ban nội chính các Tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp với các cơ quan nội chính địa phương tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất ban thường vụ các tỉnh, thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội trên địa bàn; xử lý các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài... Trong năm, ban nội chính các tỉnh, thành ủy đã chỉ đạo xử lý 228 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Năm 2023, ngành Nội chính Đảng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tập trung triển khai các nhiệm vụ theo 8 nhóm trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tham mưu, thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp…

Nâng cao hơn nữa công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, các chủ trương, chính sách quan trọng về công tác nội chính; chủ động kiện toàn tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ ngành Nội chính Đảng “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo”, nhạy bén chính trị, công tâm...

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Responsive image
 

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang cho biết, năm 2022 ngành Nội chính An Giang đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cao và chủ động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện và nổi bật: Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định số 67- QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương. Chủ động theo dõi, nắm tình hình kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xử lý kịp thời các vụ việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn các huyện biên giới; tham mưu đường lối xử lý các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như các vụ án “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”… và các vụ án có tính chất phức tạp theo Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 25/01/2022 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022; tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 13/04/2022 về Công tác cải cách tư pháp năm 2022…

Responsive image
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh và đánh giá cao những kết quả của ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Kết quả đó đã góp phần vào kết quả chung phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới, ngành chủ động tích cực tham mưu với Đảng các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết của trung ương; hoàn thiện các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch đã đề ra; nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; nghiên cứu đề xuất thành lập thiết chế mới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có cơ chế bảo vệ cán bộ trong công tác điều tra, xét xử, thi hành án, phòng chống tham nhũng...

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; phối hợp các ngành liên quan tham mưu xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn đang được dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng; tập trung ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...

Quan tâm coi trọng, chủ động công tác phòng ngừa sai phạm; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực nội chính; chú trọng kiểm tra ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực; quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo kéo dài...

Nắm chắc tình hình, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn xã hội, an ninh quốc gia, an ninh nông thôn, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để phát sinh điểm nóng, xảy ra các vụ việc phức tạp. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ người làm công tác nội chính liêm chính, có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, mạnh dạn đấu tranh với cái sai…./.

Nguyễn Lam

 

 

VĂN BẢN