Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 17/7, Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức sơ kết ngành Thanh tra tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Tổng Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Responsive image

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các Cơ quan thanh tra đã bám sát chương trình công tác và kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện hoàn thành 11 kết luận thanh tra trách nhiệm; 175 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực khám, chữa bệnh, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… đã ban hành 27 kết luận thanh tra, với 1.725 tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Có 939 cá nhân, tổ chức vi phạm, với tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng; số kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng, số tiền kiến nghị xử lý khác hơn 37 tỷ đồng. Đã giải quyết 95/151 (tỷ lệ đạt gần 63%) đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, qua 3 cuộc thanh tra UBND huyện Chợ Mới phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện các công trình gần 2,2 tỷ đồng; phát hiện vi phạm trong quản lý thu, chi tài chính tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành hơn 744 triệu đồng.

Responsive image
 
Responsive image

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen, giấy khen

Theo đó, nhiệm vụ trong thời gian còn lại năm 2023, toàn ngành bám sát chương trình công tác, kế hoạch thanh tra để triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng nội dung yêu cầu và tiến độ đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành và địa phương. Tiếp tục quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, triển khai các nhiệm vụ giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới… ./.

Nguyễn Hưng

VĂN BẢN