An Phú sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 02/11, Huyện ủy An Phú tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh” và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở” và sơ kết công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú đến dự.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện An Phú luôn thực hiện tốt việc tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, quy trình làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho cấp ủy, giữa các cơ quan nhà nước… từ đó kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá để có giải pháp khắc phục kịp thời hạn chế trong quá trình thực hiện. Tăng cường cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính trong đó chú trọng công tác chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm về đạo đức công vụ, văn hóa công sở và vi phạm những quy định của pháp luật nhất là những người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thực và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chú trọng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt là thực hiện quả nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà An Phú đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các chỉ thị; cấp ủy thường xuyên quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội…

Responsive image

Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú, Phùng Minh Tân, nhấn mạnh: Thời gian qua An phú đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy để phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; trách nhiệm của của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên; công tác tác kiểm tra giám sát tiếp tục phát huy hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm kịp thời chấn chỉnh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm… Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú đề nghị các cấp ủy, UBKT các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện sâu sắc, hiệu quả và thiết thực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới./.

Nghĩa Thanh 

 

VĂN BẢN