Châu Thành tổ chức Hội nghị phổ biến cập nhật kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tiếp công dân xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 25-5, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị phổ biến cập nhật kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tiếp công dân xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023 cho các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn; Công chức phụ trách tiếp công dân, xử lý đơn; Công chức tham mưu công tác phòng chống tham nhũng các xã thị trấn…

Responsive image
Responsive image

Tại Hội nghị, Phó trưởng phòng Thanh tra khiếu nại tố cáo Ngô Tuấn Linh đã  phổ biến những quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng và các qui định về minh bạch tài sản, thu nhập; từ kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai; xác minh tài sản, thu nhập..

Responsive image
 

Qua Hội nghị lần này nhằm cung cấp thêm thông tin cần thiết giúp cho quá trình lãnh, chỉ đạo và tham mưu thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương./.

                                                                                                   Minh Thiện