Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với đầu tư, mua sắm tài sản công
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh. Ngày 16/12/2020, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 346/QĐ-TTT ngày 08/12/2020 về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với đầu tư, mua sắm tài sản công.

Responsive image

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Tịnh Biên

Tham dự buổi công bố, với thành phần đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Tổ Giám sát và thành viên Đoàn thanh tra; về phía UBND huyện Tịnh Biên có ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn được thanh tra.

Qua thanh tra, nhằm đánh giá đúng thực trạng việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn với đầu tư, mua sắm tài sản công của Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, cũng như phát huy những việc làm được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót; xác định nguyên nhân và trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức, cá nhân liên quan. Kiến nghị biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và xử lý vi phạm (nếu có). Tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng nội dung và đảm bảo tiến độ, thời gian thanh tra. Tuân thủ các quy trình, quy định pháp luật trong hoạt động thanh tra. Không làm cản trở hoạt động bình thường của địa phương, cơ quan, tổ chức được thanh tra và thực hiện nghiêm chế độ bảo mật và thông tin, báo cáo./.   

                                                                   
  Phan Thị Cẩm Nhung