Ký kết quy chế phối hợp trong công tác trưng cầu giám định tư pháp giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 24/07/2018, Sở Tư Pháp; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát Nhân dân; Tòa án nhân dân – tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác trưng cầu giám định tư pháp giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đến dự buổi lễ có lãnh đạo 4 ngành, cùng đại diện các Sở, ban ngành tỉnh.

Responsive image
 

       Nguyên tắc phối hợp giữa các các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác trưng cầu giám định tư pháp giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế là dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan theo quy định của pháp luật; hoạt động phối hợp phải đảm bảo thường xuyên, chủ động, chặt chẽ, kịp thời, tạo mọi điều kiện hỗ trợ các bên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và phải đảm bảo chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc phối hợp sẽ dựa trên các phương thức trao đổi trực tiếp, gửi công văn, thông báo văn bản, tổ chức họp liên ngành hoặc hình thức khác liên quan đến trưng cầu giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết; cung cấp số liệu về cơ quan, tổ chức quản lý giám định tư pháp và các tài liệu có liên quan về giám định tư pháp; kiểm tra liên ngành về giám định tư pháp…Qua đó, nhằm giải quyết những những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp, tăng cường cơ chế thông tin, phối hợp có hiệu quả giũa các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý nhà nước và các sở ngành liên quan.

Responsive image

 Lãnh đạo 4 ngành ký kết quy chế phối hợp giữa 4 đơn vị trong công tác trưng cầu giám định tư pháp.

        Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Tư Pháp; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân – tỉnh An Giang đã ký kết quy chế phối hợp giữa 4 đơn vị trong công tác trưng cầu giám định tư pháp./.
                                                                                 

Tin, ảnh: Nghiêm Túc

VĂN BẢN