Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 1-11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2021-2025) bằng hình thức trực tuyến. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thị Siêu chủ trì đầu cầu An Giang cùng lãnh đạo Thanh tra các sở ban ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Responsive image
 

Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra diễn ra trong không khí cả nước sôi nổi thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V được tổ chức nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua, đề ra phương hướng tiếp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khi thi đua sôi nổi, để thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tâc, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Responsive image

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thị Siêu chủ trì đầu cầu An Giang

5 năm qua, ngành Thanh tra đã triển khai 32.645 cuộc thanh tra hành chính và nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 417.490 tỷ đồng, 94.578 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi 235.522 tỷ đồng, 8.823 ha đất; xử lý khác hơn 181.968 tỷ đồng, 85.755 ha đất, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 9.772 tập thể, cá nhân; ban hành 417.490 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 24.120 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 462 vụ, 671 đối tượng. Toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 17.580 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi 33.845 tỷ đồng (đạt 75%); 5.430 ha đất (81%); khởi tố 204 vụ, 145 đối tượng.

Responsive image

Đại biểu tham dự tại điểm cầu An Giang

Kết quả phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành Thanh tra; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm. Kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý chính xác, khách quan kịp thời, có tính khả thi. Qua thanh tra đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện kịp thời được dư luận xã hội đồng tình nhất trí cao. Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã tham mưu giúp Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan nhiều chù trương, giải pháp quan trọng, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ v iệc khiếu kiện đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài. Hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được Tổ chức minh bạch quốc tế công nhận năm 2019 Việt Nam được 37/100 điểm, xếp thứ 96/180 quốc gia, tăng 24 bậc so giai đoạn trước. Kết quả công tác khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến 5 năm qua ngành Thanh tra đã có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương, bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2021-2025, ngành Thanh tra tiếp tục quán triệt quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng thực thi công vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Responsive image

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ V là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng. Việc tổ chức thành công đại hội là hành động thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước trong năm 2020; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả nổi bật, khẳng định vai trò của ngành thanh tra những năm gần đây là đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng; đã thực hiện nhiều nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra và kết luận nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có một số vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mang tính đột phá phục vụ Ban Chỉ đạo trong đấu tranh xử lý tham nhũng; kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm, thu hồi nhiều tài sản, đất đai có giá trị lớn. Toàn ngành tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ giúp Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6; xây dựng, hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018, tham gia và tổ chức nhiều hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng. Tham gia xây dựng nhiều văn bản quy phạm, đang hoàn thiện các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Trên các mặt công tác, trong những năm gần đây, toàn ngành đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạn đánh giá cao phong trào thi đua của ngành thanh tra về sự đổi mới, sáng tạo, có chiều sâu với nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiêu biểu. Điều này thể hiện sự quyết tâm và sáng tạo trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị toàn ngành thanh tra thời gian tới cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, phát động và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành thanh tra gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; công tâm, đánh giá đúng bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo để có giải pháp toàn diện trong xử lý và kiến nghị xử lý, bảo đảm quyền lợi Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; gắn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó triển khai có hiệu quả Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; quan tâm công tác khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

Thứ hai, chú trọng xây dựng ngành, lực lượng thanh tra trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, công chức ngành thanh tra phải có đầy đủ ý chí, nghị lực và lòng dũng cảm, kiên quyết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý, không để bị cám dỗ, bị mua chuộc, không vì bất cứ áp lực nào mà làm sai pháp luật. Thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ là “phẩm chất của người cán bộ thanh tra là tự mình nghiêm chỉnh và phải có đạo đức cách mạng”.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện phê bình và tự phê bình.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý: làm công tác thanh tra là góp phần cùng với Đảng và Nhà nước xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, liêm chính, kiến tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Công tác thanh tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót, lỏng lẻo trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, xây dựng pháp luật. Từ đó, kiến nghị xây dựng thể chế, chính sách pháp luật để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm…/.

Hạnh Châu

VĂN BẢN