An Giang tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 19/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng dự và chỉ đạo Hội nghị. Đến dự Hội nghị còn có đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Responsive image

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng chủ trì Hội nghị

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cấp ủy giao; tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và ban hành các quy định, hướng dẫn liên quan đến nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp mình; phối hợp tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 492 tổ chức đảng, 25.484 đảng viên, qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng, 105 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 40 đảng viên; kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 150 tổ chức đảng; kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 13 tổ chức đảng…

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện chỉ đạo, hướng dẫn việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên; đôn đốc việc thực hiện kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Hội nghị đã nghe nhiều tham luận của các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy làm rõ thêm những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị cũng như những mặt còn hạn chế, bất cập; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Tân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai các văn bản: Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Responsive image
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh vai trò Ủy ban Kiểm tra các cấp trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn ngừa, khắc phục những khuyết điểm, tiêu cực trong Đảng, qua đó tạo lòng tin cho Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 mà Tỉnh ủy đã đề ra trong báo cáo. Bên cạnh đó, để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa những hành vi vi phạm, tiêu cực và kịp thời uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý 08 vấn đề, đó là: Đánh giá đúng nguyên nhân tiêu cực, vi phạm; ngăn ngừa vi phạm quy chế, quy định; làm tốt công tác cán bộ; quản lý, sử dụng, khai thác tài sản, ngân sách; trung thực với cơ quan, tổ chức; tự soi, tự sửa để ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái; mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ gìn phẩm chất đạo đức; không để người thân làm mất uy tín…/.

Nguyễn Lam

VĂN BẢN