Cần tiếp tục thực hiện tốt phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 24-12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17-6-2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn và tổng kết công tác ngành Thanh tra An Giang năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Responsive image

Đại biểu dự hội nghị

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 1666/CT-UBND của UBND tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua thanh tra phát hiện 8 trường hợp sai phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Số vụ việc phát hiện dấu hiệu hành vi tham nhũng chuyển cơ quan điều tra 14 vụ, liên quan 33 đối tượng, với tổng số tiền hơn 7,8 tỷ đồng; đã xét xử tuyên án 10 vụ; xử lý hành chính 2 vụ, thu hồi 3,373 tỷ đồng do hành vi tham nhũng gây ra.

Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, có nhiều chuyển biến và mang lại những kết quả tích cực. Các biện pháp phòng ngừa tham những được triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng được nâng lên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức rõ quyết tâm đối với công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp được tăng cường trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng; nhất là các vụ việc tham nhũng đã được xử lý nghiêm, đáp ứng đòi hỏi của xã hội, tạo được lòng tin của nhân dân với quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Vai trò của xã hội, các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng được nâng cao, từng bước phát huy trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng.

Responsive image

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Võ Thị Siêu báo cáo kết quả thực hiện số 1666/CT-UBND ngày 17-6-2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng

Kết quả thực hiện Chỉ thị những năm qua đã tác động mạnh mẽ trong việc cải thiện và nâng cao Bộ chỉ số đánh công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh hàng năm - Bộ chỉ số PACA, đồng thời góp phần cao các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI hàng năm của tỉnh, trong đó đưa Trục chỉ số 4 về “Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng trong khu vực công" thuộc  chỉ số PAPI vào nhóm các tỉnh đạt điểm số cao của cả nước. 

Các cuộc Thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm. Qua thanh tra phát hiện và kiến nghị xử lý những vi phạm, thu hồi tiền và tài sản nộp ngân sách Nhà nước và xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

Tuy nhiên, trong thực hiện còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Về cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xã hội tồn tại những hạn chế, bất cập với pháp luật về phòng chống tham nhũng. Một số quy định biện pháp thiếu khả thi, hiệu quả không cao trong thực hiện như: trách nhiệm của người đứng đầu khi để ra tham nhũng, chưa có sở dữ liệu quốc gia về kê khai tài sản; việc chuyển đổi công tác ở một số vị trí gặp khó khi đối với cơ quan, đơn vị cấp đó vị trí này chỉ có 1 biên chế (kế toán); cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng chưa thực sự hiệu quả để khuyến khích bộ, công chức, viên chức và nhân dân dũng cảm tố giác hành vi tham nhũng. Trong tổ chức thực hiện, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị với việc triển khai thực hiện cũng như công tác phòng chống tham nhũng có lúc vẫn chưa được quan tâm đúng mức, thiếu theo dõi và xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương toàn ngành Thanh tra đã đạt thành tích đứng đầu Thanh tra các tỉnh Tây Nam Sông Hậu trong năm 2020, góp phần vào thành tích chung của tỉnh và phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đề nghị toàn ngành Thanh tra khẩn trương triển khai chương trình công tác, kế hoạch thanh tra năm 2021, triển khai đồng bộ các Nghị quyết, Chỉ thị về phòng chống tham nhũng, hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, tiêu cực, phát huy tốt vai trò giám sát của mặt trận, đoàn thể, báo chí và nhân dân; nâng cao hiệu quả giáo dục ngăn ngừa sai phạm, đề cao ý thức trách nhiệm từng cơ quan, tổ chức, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức; củng cố lòng tin trong nội bộ và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phòng chống tham nhũng, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài, với quyết tâm chính trị cao, xem trọng phòng ngừa tham nhũng là chính; thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động; gắn phòng chống tham nhũng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục phòng chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong các cơ sở giáo dục đào tạo và nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp tốt các cơ quan Đảng, cơ quan tố tụng trong phát hiện, xử lý nghiêm minh, hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Trong công tác thanh tra kinh tế - xã hội tập trung thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của lãnh đạo các ngành, các địa phương trong các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội. Trong đó cần đi sâu thanh tra việc tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chỉ số PCI; thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, về quản lý tài chính, ngân sách, nhằm giữ vững kỷ cương trong việc chấp hành luật ngân sách nhà nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại tố cáo là hết sức quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, để ổn định an ninh trật tự xã hội, với mục đích an dân, phát triển kinh tế, cần tiếp tục làm tốt giải quyết khiếu nại phức tạp kéo dài, phải thống nhất trong nội bộ và với trung ương trong giải quyết các đơn thuộc thẩm quyền mới phát sinh, hạn chế thấp nhất tiếp khiếu và tồn đọng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho Chánh Thanh tra tỉnh An Giang

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho các cá nhân

Dịp này, Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Thanh tra tỉnh An Giang với thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2020; Thanh tra Chính phủ tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho 13 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam; UBND tỉnh khen thưởng đột xuất, tặng bằng khen 4 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích trong việc tham mưu kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; Thanh tra tỉnh khen thưởng 23 tập thể, cá nhân./.

Hạnh Châu

VĂN BẢN