Công tác kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm
(Cổng TTĐT AG)- Công tác kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, đây là chỉ đạo của ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức ngày 26/12.

Responsive image

Toàn cảnh hội nghị

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang: Thời gian qua, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tổ cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được kịp thời, đúng quy trình, quy định. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang: Năm 2019, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã kiểm tra 841 tổ chức đảng, 39.984 đảng viên; qua kiểm tra, hầu hết tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra, không có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Song song đó, giám sát chuyên đề đối với 671 tổ chức đảng, 6.248 đảng viên; qua giám sát, hầu hết thực hiện khá tốt các nội dung được giám sát. Về kết quả thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 126 đảng viên, nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến những điều đảng viên không được làm, phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản… 

Về thực hiện nhiệm vụ do điều lệ đảng quy định, Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, tuy nhiên chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 57 đảng viên, qua kiểm tra có 56 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật là 43 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 281 tổ chức đảng, qua kiểm tra các tổ chức đảng thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng đối với 69 tổ chức đảng, qua kiểm tra hầu hết tổ chức đảng đã thực hiện khá tốt nội dung được kiểm tra, tuy nhiên có 2 trường hợp xử lý kỷ luật không đúng thẩm quyền, hình thức kỷ luật chưa phù hợp với tính chất, nội dung vi phạm phải chuyển hồ sơ về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, quyết định…

Đồng chí Võ Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết: Thời gian qua, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. 

“Việc xem xét thi hành kỷ luật và tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật cơ bản đúng quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định; công tác kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường; kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách được thực hiện theo quy định; một số vụ việc phát sinh, nổi cộm được nội bộ và Nhân dân quan tâm được giải quyết có hiệu quả”, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang thông tin thêm.

Responsive image

Đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát Đảng của cấp ủy các cấp trong năm 2019 và lưu ý năm 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang đề nghị cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động nắm tình hình dư luận trong và ngoài nhân dân để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chủ động lãnh đạo xây dựng và triển khai sớm chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt của cấp mình để phục vụ cho đại hội đảng.

Đồng chí Võ Anh Kiệt yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với những tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện vi phạm; Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát bám sát theo nội dung Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.../.

Quang Minh