Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 09/01/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị trực tuyến tại 63 tỉnh, thành ủy trên cả nước, do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì. Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Responsive image

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu An Giang

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã triển khai đồng bộ các nội dung công việc, cơ bản đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác đề ra, đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, kết quả nổi bật trong năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tạo bước đột phá quan trọng trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy khẩn trương tăng cường với các cơ quan chức năng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm liên quan đến anh ninh trật tự nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham mưu, cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong các văn kiện XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham mưu, quán triệt, triển khai nghiêm kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, trước hết là với các cơ quan khối nội chính để tham mưu kịp thời cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy; nâng cao chất lượng cán bộ công chức, chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu trong các lĩnh vực; đồng thời, phải khiêm tốn, cầu thị, liêm chính, bản lĩnh, công tâm; thường xuyên học hỏi nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Responsive image

Lãnh đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu An Giang

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao, biểu dương những thành tích của toàn ngành Nội chính Đảng đã đạt được thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính và cải cách tư pháp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Responsive image
 

Tại hội nghị lần này, An Giang đã có tham luận về nội dung “Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xử lý các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang”./.

P.T-T.C

VĂN BẢN