Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
(Cổng TTĐT AG)- Chiều 10-1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự hội nghị có ông Thái Văn Lực, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát. Đã kiểm tra 806 tổ chức đảng, hơn 39.700 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 658 tổ chức đảng, hơn 6.200 đảng viên. Qua kiểm tra cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 117 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát giúp cho tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, đồng thời xem xét, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Qua hội nghị nhằm đánh giá việc lãnh, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, cũng như đánh giá công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2019 để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Responsive image

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt ghi nhận và đánh giá cao thành tích công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2018. Đã chủ động kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm, thực hiện toàn diện, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung những vấn đề, lĩnh vực nóng, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, làm tốt công tác phòng ngừa, chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên. 

Phân tích những hạn chế tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị năm 2019 Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; đề cao tinh thần trách nhiệm tự kiểm tra; đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra giám sát, tạo sức mạnh tổng hợp; kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát với mục tiêu phòng ngừa là chính; xử lý nghiêm các sai phạm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Chú trọng giám sát khắc phục sai phạm sau kết luận kiểm tra; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động kiểm tra, giám sát; tham mưu cấp ủy các giải pháp hữu hiệu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05; thực hiện có hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

VĂN BẢN