Tọa đàm "Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng"
Sáng 13/7/2022, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Tọa đàm.

 Tham dự Tọa đàm có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, như: Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học...

Responsive image

 Quang cảnh Tọa đàm

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có mối liên hệ chặt chẽ với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới vừa xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, vừa tác động tích cực đến Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị với tư cách là đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng; tạo tiền đề, cơ sở để kiểm soát hiệu quả quyền lực của Đảng và Nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Ngược lại, tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhân tố thúc đẩy đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Do vậy, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã nhiều lần nhấn mạnh: Phải tăng cường kiểm soát quyền lực, phải nhốt quyền lực vào trong lồng thể chế; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ lâu dài, không ngừng, không nghỉ và đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng không thể tách rời nhiệm vụ kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà phải gắn kết chặt chẽ với nhau và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

 

Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương gợi ý và nhấn mạnh thêm những nội dung cần trao đổi, làm rõ tại buổi làm việc là: (1) Phân tích, đánh giá, làm rõ mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữa kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với các nhiệm vụ, giải pháp khác nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong mối quan hệ này, đâu là nhân tố quyết định, đâu là nhiệm vụ cần phải triển khai thực hiện ngay. (2) Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và yêu cầu đặt ra đối với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là hiện nay chúng ta đang nghiên cứu tham mưu ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.(3) Xác định những nhiệm vụ, giải pháp đối với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

 

Tại Tọa đàm, trong không khí cởi mở, thẳng thắn, đã có 11 ý kiến phát biểu, trao đổi, nhiều ý kiến phân tích, thể hiện rõ quan điểm về một số vấn đề đang quan tâm như hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực Nhà nước, kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập pháp của Quốc hội… nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, dẫn chứng cụ thể, chi tiết thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị chu đáo về nội dung tham luận.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự tâm huyết, thẳng thắn của các đại biểu, là các giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia đã giành nhiều thời gian, tâm huyết góp ý nhũng ý kiến bổ ích, có chất lượng cao. Đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị Tổ biên tập, Tổ giúp việc tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc, có trách nhiệm, đưa những nội dung thiết thực, có giá trị vào Đề án, báo cáo trình các cơ quan có liên quan, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án để trình Hội nghị Trung ương 6 sắp tới.

Tạ Anh Hưng
Nguồn noichinh.vn
DT-st

 

VĂN BẢN