Ban Nội chính Trung ương họp Tổ Biên soạn Cuốn sách "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam"
Ngày 15/9, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức cuộc họp Tổ Biên soạn Cuốn sách “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ Biên soạn đại diện các cơ quan: Tạp chí Cộng sản; Báo Nhân Dân; Thông tấn xã Việt Nam; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện một số vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Responsive image

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/BCĐ, ngày 29/4/2022 của Ban Nội chính Trung ương về biên soạn Cuốn sách “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ Biên soạn cuốn sách đã tổ chức cuộc họp thứ nhất vào ngày 11/5/2022.

Tại cuộc họp này, Tổ Biên soạn đã báo cáo tiến độ triển khai biên soạn Cuốn sách và thông qua nội dung chi tiết Cuốn sách. Theo đó, Tổ Biên soạn đã sưu tầm, tập hợp hơn 38 bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; 13 bài viết tâm huyết của các tác giả với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về PCTN, TC trên Báo Nhân Dân; 38 bài viết, ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân; 22 bài viết, ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cử tri bên lề các kỳ họp Quốc hội; 28 bài viết, ý kiến của các chuyên gia quốc tế, dư luận báo chí nước ngoài về công tác PCTN, TC của Việt Nam do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ghi nhận; 55 bài viết, phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, Hội nghị về công tác PCTN, TC, bài viết được in trong cuốn sách “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng”.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi làm việc

Các đại biểu tham dự Cuộc họp đã thảo luận, cho ý kiến về kết cấu, bố cục, hệ thống Cuốn sách; tiêu đề, tên các mục, bài viết; lựa chọn, sắp xếp các bài viết sao cho phù hợp; nêu rõ được kết quả đã đặt được trong quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 10 năm qua và đặc biệt nêu bật vai trò của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

Responsive image

Các đại biểu dự buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Cuốn sách toát lên những nội dung như: (1) Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham những, tiêu cực; (2) Những kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực trong 10 năm qua; (3) Vai trò của đồng chí Tổng Bí thư - người đứng đầu Đảng, người đứng đầu Ban Chỉ đạo trong đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực; (4) Niềm tin yêu của các tầng lớp nhân dân đối với Tổng Bí thư cũng như đối với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham những, tiêu cực.

Responsive image

Các đại biểu dự buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cơ bản nhất trí với các ý kiến phát biểu của các thành viên Tổ Biên soạn. Đồng chí đề nghị Thành viên Tổ Biên soạn trên cơ sở tư liệu, thông tin phong phú, chất lượng, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mới, khẩn trương lập kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ khoa học, hiệu quả để hoàn thiện các nội dung được giao theo đúng tiến độ đề ra.

Anh Hưng

Nguồn noichinh.vn

DT-st