Chợ Mới hội nghị triển khai Chỉ thị 15, kết luận 10 của Trung ương
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 6/6/2017, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 15, Kết luận số10 của Trung ương và thông tin nhanh về nội dung hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng cho trên 100 đại biểu là cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang, triển khai phổ biến một số nội dung cơ bản về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; Chỉ thị số 15, ngày 7/7/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí Thư Hướng dẫn thực hiện phần I, Phần III của Chỉ thị số 15 – CT/TW về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; triển khai quán triệt Kết Luận số 10 ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị và Kế Hoạch số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; bên cạnh các đại biểu còn nghe triển khai Kế Hoạch thực hiện của Ban Thường Vụ Huyện ủy Chợ Mới về Kết Luận số 10 của Trung ương và nghe thông tin nhanh kết quả hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí Thư Huyện ủy Chợ Mới yêu cầu: Các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, các đồng chí đứng đầu cấp ủy các cấp cần có sự gương mẫu, có suy nghĩ vận dụng sáng tạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, chấp hành kỷ luật kỷ cương, quan tâm công tác chống lãng phí, thực hiện công tác này phải đồng bộ từ Huyện đến cơ sở, gắn với Thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, có những giải pháp khả thi, tăng cường công tác tuyên truyền, phải xác định phòng ngừa là chính, từng bước xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trang sạch vững mạnh./.

Nhật Nam

 

VĂN BẢN