An Giang: Năm 2020 Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 7 bậc
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 14-4-2021, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2020.

Responsive image
 

Theo đại diện UNDP Việt Nam, Báo cáo Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020 phản ánh đánh giá về hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền của 14.732 người dân được chọn ngẫu nhiên trong dân cư Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, với đặc điểm nhân khẩu đa dạng.

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với chương trình nghiên cứu PAPI do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai liên tiếp tại miền Trung. Song, nhờ sự thành công của Việt Nam trong kiểm soát dịch bệnh và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan đồng thực hiện PAPI, gồm Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, khảo sát PAPI 2020 đã thành công.

Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử. Kết quả năm 2020, An Giang với tổng số điểm là 43,852 điểm, xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 7 bậc so với năm 2019 (năm 2019 xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố).

Theo bảng tổng hợp kết quả PAPI 2020 của 63 tỉnh, thành phố được công bố, Quảng Ninh là địa phương có điểm xếp hạng PAPI cao nhất, đạt 48,811; Lâm Đồng có điểm số thấp nhất, đạt 38,623./.

Thanh Hùng