HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
 • Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng tăng trên 6.038 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022
  25/10/2023 | 03:24
  Từ đầu năm đến nay, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, linh hoạt của Chính phủ, Bộ Tư pháp, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống thi hành án dân sự, đến nay kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt chỉ tiêu được Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp giao, kết quả thi hành xong về việc, về tiền đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.
 • Hội thảo góp ý chuyên đề "Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới"
  20/10/2023 | 05:41
  Sáng 18/10/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý đối với dự thảo báo cáo chuyên đề “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị.
 • Kiểm soát quyền lực góp phần phòng và chống tham nhũng, tiêu cực
  07/09/2023 | 02:27
  Thời gian qua, nhất là từ nhiệm kỳ thứ XIII của Đảng đến nay, công tác kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã được Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị hết sức quan tâm và thu được nhiều kết quả quan trọng.
 • Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt
  23/08/2023 | 01:04
  Thời gian qua, công tác điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt. Theo đó, nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo xử lý bài bản, thận trọng, nghiêm minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
 • Kiên quyết, kiên trì hơn nữa, không nể nang, không chịu bất cứ sức ép nào trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  17/08/2023 | 10:46
  Chiều 16/8/2023, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo. Các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương và phóng viên của 20 cơ quan báo chí.
 • Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực
  30/06/2023 | 02:00
  Cùng với tập trung chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, từ ngày thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Ban Nội chính Trung ương: Chuẩn bị Hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh
  01/06/2023 | 11:34
  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 29/5/2023, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi làm việc với các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để triển khai Kế hoạch số 34-KH/BCĐTW ngày 23/5/2023 của Ban Chỉ đạo về tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
 • Thanh tra Chính phủ: Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  05/05/2023 | 03:17
  Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao ý thức, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, công chức, viên chức, người lao động của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.
 • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
  10/04/2023 | 03:26
  Quý I/2023, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo, quán triệt kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Thông báo số 30-TB/BCĐTW, ngày 15/01/2023 về Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.
 • Kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật
  17/03/2023 | 02:49
  Sáng 09/3, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội để cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.