TIN HOẠT ĐỘNG
 • Ban Nội chính Trung ương giao ban trực tuyến công tác quý I năm 2023  (31/03/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 31-3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I năm 2023 với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố và Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Phan Đình Trạc chủ trì Hội nghị.

 • Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp  (10/01/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch. Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, về xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp (DN) trong giải quyết công việc được triển khai kịp thời, hiệu quả.

 • Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023  (04/01/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG) - Sáng ngày 04/01/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng.

PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
 • Thanh tra Chính phủ: Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  (05/05/2023)

  Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao ý thức, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, công chức, viên chức, người lao động của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

 • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực  (10/04/2023)

  Quý I/2023, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo, quán triệt kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Thông báo số 30-TB/BCĐTW, ngày 15/01/2023 về Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.

 • Kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật  (17/03/2023)

  Sáng 09/3, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội để cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
 • Châu Thành tổ chức Hội nghị phổ biến cập nhật kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tiếp công dân xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo  (25/05/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 25-5, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị phổ biến cập nhật kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tiếp công dân xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023 cho các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn; Công chức phụ trách tiếp công dân, xử lý đơn; Công chức tham mưu công tác phòng chống tham nhũng các xã thị trấn…

 • Kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị  (03/02/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 03/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 • An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023  (17/01/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 16/1/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023, với mục đích là tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

 • Triển khai thực hiện năm 2023 Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực...  (29/12/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 885/KH-UBND ngày 26/12/2022 về triển khai thực hiện năm 2023 Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”.

 • Khai giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cấp cơ sở năm 2022  (24/10/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 24/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang phối hợp cùng Trường chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang, ông Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng trường chính trị Tôn Đức Thắng.

 • An Giang: Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng tháng 7/2022  (02/08/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, tháng 7/2022, các ngành, các cấp đã tổ chức tiếp 617 lượt người, trong đó tiếp dân thường xuyên 453 lượt người, tiếp dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 164 lượt người; Nhận 63 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 05/63 đơn, kết quả giải quyết đã ban hành quyết định giải quyết 05 vụ, chấp hành thời gian giải quyết 05/05 vụ, chưa giải quyết: 58 đơn; Đã giải quyết 01/02 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện.

 • Phát huy vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  (13/06/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” (Chỉ thị 50-CT/TW) nêu rõ: Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kết quả công tác PCTN là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

 • Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với huyện Tri Tôn  (27/04/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 26/4/2021, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang làm việc với huyện Tri Tôn về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2020 và quí I năm 2021.

 • Châu Thành: Hội nghị sơ kết công tác nội chính quý I năm 2021  (30/03/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 30-03-2021, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021. Đến dự có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh- Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy Châu Thành chủ trì hội nghị.

 • Tăng cường công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp  (04/02/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch 04 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2021.

TIN HOẠT ĐỘNG
 • Tân Châu: Sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  (29/05/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 29/5/2023, Ban thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • Tịnh Biên quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực  (01/03/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN). Trong năm 2023, huyện Tịnh Biên đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, triển khai đồng bộ, liên tục các giải pháp phòng ngừa, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng.

 • An Phú sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  (04/11/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 02/11, Huyện ủy An Phú tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh” và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở” và sơ kết công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

VĂN BẢN