TIN HOẠT ĐỘNG
PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
  • Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  (22/11/2021)

    Ngày 18/11/2021, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo. Tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định, đánh giá một số nội dung sau đây:

  • Phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự  (22/10/2021)

    Trong 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo ngành Thi hành án dân sự tiến hành rà soát lại kế hoạch kiểm tra để đổi mới, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thành lập 15 đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất, toàn diện và chuyên đề các nội dung liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, bán đấu giá tài sản thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án... Bộ Tư pháp đã tiến hành 7 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra đột xuất, thanh tra để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi hành án dân sự địa phương.

  • Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  (13/10/2021)

    Ngày 7/10, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
TIN HOẠT ĐỘNG
VĂN BẢN