Số văn bản

1484/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

Tờ trình Số:1230/TTr-CAT-PV01 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh An Giang

Quyết định số: 1484/QĐ-UBNDVề việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh An Giang 

Ngày ký

Jun 20, 2019

Cơ quan ban ngành

UBND tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:


Các văn bản khác