Số văn bản

Luật số 07/2012/QH13

Trích yếu nội dung

Luật Phòng, Chống rửa tiền

Ngày ký

Jun 18, 2012

Cơ quan ban ngành

Quốc Hội

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN