Số văn bản

Số: 09/KH-STTTT

Trích yếu nội dung

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày ký

Feb 26, 2019

Cơ quan ban ngành

Sở Thông tin và Truyền thông

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN