Số văn bản

Số: 02/QCPH-STP-CAT-TANDT-VKSNDT

Trích yếu nội dung

Quy chế phối hợp trong công tác trưng cầu giám định tư pháp giải quyết các vụ án vụ việc về tham nhũng kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ký

Cơ quan ban ngành

Sở Tư pháp Công an tỉnh Tòa án nhân dân tỉnh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN