Số văn bản

01/2008/TTLT-BNV-BTC

Trích yếu nội dung

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Ngày ký

Mar 13, 2008

Cơ quan ban ngành

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN