Số văn bản

82/2017/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

Về việc bãi bỏ Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo

Ngày ký

Nov 30, 2017

Cơ quan ban ngành

Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN