Số văn bản

1666/CT-UBND

Trích yếu nội dung

CHỈ THỊ Về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng  trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ký

Jun 17, 2016

Cơ quan ban ngành

UBND tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN