Số văn bản

2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

Trích yếu nội dung

Thông Tư Liên Tịch quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

Ngày ký

Nov 19, 2007

Cơ quan ban ngành

Thanh tra Chính phủ - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao - Tòa án Nhân dân Tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN