Số văn bản

19/2008/NĐ-CP

Trích yếu nội dung

Nghị định Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Ngày ký

Feb 14, 2008

Cơ quan ban ngành

Chính Phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN