Số văn bản

Luật số 27/2012/QH13

Trích yếu nội dung

Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng

Ngày ký

Nov 23, 2012

Cơ quan ban ngành

Quốc Hội

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN