Số văn bản

5681/KH-BKH

Trích yếu nội dung

Kế hoạch Thực hiện giai đoạn 1 chiến lược phòng, chống tham nhũng (từ nay đến năm 2011) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ký

Jul 30, 2009

Cơ quan ban ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN