Số văn bản

137/2009/QĐ-TTg

Trích yếu nội dung

Quết định Phê duyệt đề án đưa nội dung Phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Ngày ký

Dec 2, 2009

Cơ quan ban ngành

Thủ tướng Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN