Số văn bản

445/QĐ-TTg

Trích yếu nội dung

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện công ước của LHQ Quốc tế về chống tham nhũng 

Ngày ký

Apr 7, 2010

Cơ quan ban ngành

Thủ tướng Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN