Số văn bản

Số 04/2014/TT-TTCP

Trích yếu nội dung

Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày ký

Sep 18, 2014

Cơ quan ban ngành

Thanh Tra Chính Phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN