Số văn bản

30/CT-TTg

Trích yếu nội dung

Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày ký

Nov 26, 2012

Cơ quan ban ngành

Thủ tướng Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN