Số văn bản

05/2011/TT-TTCP

Trích yếu nội dung

Thông tư Quy định về Phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra

Ngày ký

Jan 10, 2011

Cơ quan ban ngành

Thanh tra Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN