Kết quả công tác phòng chống tham nhũng tháng 5/2017 trên địa bàn An Giang
(Cổng TTÐT An Giang) - Trong thời gian qua, việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) được các cấp, các ngành luôn duy trì hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến về những văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ như về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi… .

 Thông qua các hình thức như sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị, hội nghị tập huấn và “ngày pháp luật”…Trong kỳ tháng 5 đã tổ chức học tập và tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức được 4 cuộc với 362 người tham dự. Riêng Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức 160 cuộc triển khai văn bản pháp luật về PCTN cho 4.078 người…

Bên cạnh đó, công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng cũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện như ban hành kế hoạch PCTN của năm 2017, hiện đang triển khai thực hiện; đồng thời triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt. 

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tham mưu, chủ trì xây dựng dự thảo Quy chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 25- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 ( khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Nhờ làm tốt công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng,  nên kết quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết đơn tố cáo trong tháng 5/2017 chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu tham nhũng. 

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng: Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý điều tra 04 vụ với 05 bị can, trong đó: Tháng trước chuyển sang 02 vụ, 02 bị can về hành vi tham ô tài sản, với số tiền trên 28.761 triệu đồng. Khởi tố mới 02 vụ 02 bị can về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, với số tiền 174,9 triệu đồng. Khởi tố bổ sung 01 bị can, nguyên là Kế toán của UBND xã Vĩnh Trường về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ “tham ô tài sản”.  Tiếp tục xác minh, làm rõ 15 vụ do các ban, ngành chuyển đến kiến nghị khởi tố ( kỳ trước chuyển sang). Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 01 vụ, 03 bị can (do Tòa án tỉnh trả hồ sơ điều tra bổ sung).
Thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch được phê duyệt. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi đối với dự thảo Quy chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo. 

Hải Nhu

 

VĂN BẢN