Hội thảo lấy ý kiến vào Đề án "Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên
Sáng 13-3-2018, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào Đề án “Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội thảo.

Responsive image

Quang cảnh Hội thảo

 Tham dự có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo, chuyên viên một số Vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và thành viên Tổ biên tập Đề án.
  
     Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông qua việc ban hành văn bản (nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định…) về bảo vệ người phản ánh, tố giác, tố cáo; việc ban hành các văn bản pháp luật để bảo vệ người tố cáo; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; sự quản lý của Nhà nước thông qua việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý để bảo vệ người phản ánh, tố giác, tố cáo; việc tổ chức thực hiện pháp luật của các cơ quan chức năng; sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và của Nhân dân trong việc giám sát, bảo vệ người phản ánh, tố giác, tố cáo; sự phối hợp thực hiện của các cơ quan tổ chức trong bảo vệ người phản ánh, tố giác, tố cáo…

Các ý kiến cho rằng, Đề án đã đánh giá thực trạng công tác bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo và đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; đưa ra kết quả công tác bảo vệ; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân công tác này thời gian qua; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong cán bộ, đảng viên thời gian tới. Đồng thời, đánh giá, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức Đảng có liên quan (Đảng đoàn Quốc hội; Ban cán sự đảng Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy, Ban cán sự đảng bộ, ngành liên quan; Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Từ đó, các ý kiến cơ bản nhất trí đề nghị tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về vấn đề này; giao trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm sớm khắc phục những hạn chế trong thời gian qua. 
 
    Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu chất lượng của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu, Tổ biên tập Đề án tiếp thu đầy đủ để làm cơ sở hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị thời gian tới.

Đặng Phước
Nguồn noichinh.vn
DT-st

VĂN BẢN