Hội thảo "Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước"
Thanh tra Chính phủ, UNDP phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước” theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

Responsive image

Quang cảnh Hội thảo

Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, một trong những nội dung mới của Luật phòng, chống tham nhũng là việc mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài Nhà nước. Đây được coi là một yêu cầu tất yếu đặt ra trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhằm từng bước mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nước. Bên cạnh đó, với bối cảnh thúc đẩy tự do hóa thương mại toàn cầu và cải thiện môi trường cạnh tranh nhằm thu hút các nguồn lực phù hợp cho các mục tiêu phát triển đất nước thì đây được coi là sự thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với những nỗ lực trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh.
 
    Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho rằng, do lần đầu tiên mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài nhà nước, nên bước đầu Luật phòng, chống tham nhũng mới quy định những vấn đề cơ bản như phạm vi tham nhũng do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước bao gồm các quy định mang tính khuyến khích và quy định mang tính bắt buộc… Đây là những vấn đề khó, mới đối với Việt Nam.

     Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế kiểm soát nội bộ - phòng ngừa phát hiện sớm các biểu hiện tham nhũng…; đặc biệt là quy định khuyến khích tất cả nhân viên có thể phản ánh hiện tượng tham nhũng, biểu hiện tham nhũng tại doanh nghiệp. Quyền Trưởng đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen cho rằng, Việt Nam còn nhiều việc phải làm để đưa Luật phòng, chống tham nhũng vào cuộc sống. Vấn đề này càng quan trọng hơn khi Việt Nam đã hội nhập sâu rộng trong toàn cầu, ở đó doanh nghiệp sẽ có mức độ tuân thủ pháp luật cao hơn, đòi hỏi cần triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp có thể kiểm soát nội bộ tốt hơn.


                                                                                      Thùy Linh
Nguồn noichinh.vn

Quang cảnh Hội thảo

 

VĂN BẢN