Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị các đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
(Cổng TTĐT AG)- Chiều 21-02-2019, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội nghị với các đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

  Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban; các đồng chí tham mưu, giúp việc cho thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ở các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
     Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (Ban Chỉ đạo), Thường trực Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo; sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cơ quan chức năng nên hầu hết những nội dung trong Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo đã được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch, có việc vượt yêu cầu đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được đẩy mạnh, có bước tiến mới và đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, toàn diện; các đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc các Thành viên Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ tích cực phối hợp tham mưu, đề xuất, giúp các Thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; trong năm 2018, các cơ quan chức năng đã tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý 64 vụ án, 71 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; trong đó khởi tố mới 28 vụ án, đã kết thúc điều tra 24 vụ/226 bị can, đã truy tố 20 vụ/251 bị can, xét xử sơ thẩm 24 vụ án/308 bị cáo, xét xử phúc thẩm 16 vụ án/124 bị cáo, kết thúc chỉ đạo xử lý 14 vụ án, 22 vụ việc. Đặc biệt là, đã tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan tố tụng tích cực, khẩn trương điều tra, truy tố, đưa ra xét xử 10 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; tích cực theo dõi, đôn đốc và tham mưu các Thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương ban hành kết luận thanh tra đối với 07 dự án trọng điểm, chậm tiến độ, gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm...; có 10 đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại 25 bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách; qua kiểm tra, đôn đốc đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; qua đó bước đầu khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương. Để triển khai công tác này, các đơn vị đầu mối đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Ban Nội chính Trung ương để tham mưu, giúp các Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc...
 
    Các đơn vị đầu mối cũng đã chủ động, tích cực trong phối hợp tham mưu, giúp các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng đoàn của 05 Đoàn kiểm tra, đánh giá về sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 04 bộ, ngành và 12 địa phương; 05 Đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại 07 bộ, ngành và 09 địa phương; đến nay, 02 Đoàn đã kết thúc kiểm tra, 03 Đoàn đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ các nội dung, yêu cầu cần thiết để có căn cứ, cơ sở đánh giá, kết luận và báo cáo Ban Chỉ đạo.

Responsive image

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Hội nghị

    Về nhiệm vụ năm 2019, các đơn vị tham mưu, giúp việc Thành viên Ban Chỉ đạo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu và tổ chức phục vụ tốt các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; tham gia góp ý xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 163-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo trước khi trình Bộ Chính trị; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; chủ động theo dõi, nắm tình hình, giúp Thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao theo đúng tiến độ; nhất là những nội dung công việc theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo; chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng của Ban Nội chính Trung ương tham mưu, giúp các Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách; bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh hình thức; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thành viên Ban Chỉ đạo về tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo...
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ghi nhận những ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự Hội nghị. Đồng chí đề nghị các thành viên tham mưu, giúp việc Thành viên Ban Chỉ đạo bám sát Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo để tập trung tham mưu đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện tốt, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.

Đặng Phước
Nguồn noichinh.vn

VĂN BẢN